Felles

FELLES KREMERING

EN VERDIG AVSLUTNING

Felles kremering velges av de som ikke ønsker at asken returneres, men som allikavell ønsker at det avdøde dyret skal behandles på en fin måte, og at det skal få en verdig avslutning på livet. 


Dyrene vil bli kremert sammen med andre avdøde dyr, og asken vil bli deponert til et godkjent mottak etter gjeldende regelverk.